Γλάστρες και Ανθώνες

Εξαιρετικά μεγάλη ποικιλία γλαστρών, ανθώνων μικρά και μεγάλα πλαστικά, κεραμικά fiber stone, πήλινα των καλύτερων μοντέλων με συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης στον τομέα των φυτοδοχείων.

Pots